projecten

Overig

IDC Randwijk

De proeftuin is versterkt met het Innovatie en Demonstratie Centrum (IDC) Randwijk. Vanuit dit project wordt een actieve verbinding gecreëerd met het Gelderse bedrijfsleven in en om de fruitteelt. Het IDC vervult voor deze bedrijven een stimulerende en initiërende rol door hen een platform te bieden om innovaties en marktintroducties te demonstreren en uit te dragen. Bedrijven worden door onderzoekers van Wageningen UR en fruitteeltadviseurs begeleid. Door verbindingen te leggen, door innovaties zichtbaar te maken...

Overig

De Fruitigste gastvrijheid voor de bij

Steeds meer fruittelers schenken op hun bedrijf aandacht aan gastvrijheid voor bijen!  De telers zaaien speciale bloemenmengsels en maken schuilplaatsen voor nestelende bijen. Om deze gastvrijheid te stimuleren heeft onze partner de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) het initiatief genomen voor het Gelderse project “De fruitigste gastvrijheid voor de bij”.  In dit project hebben Gelderse fruittelers met een aantal partijen samen gewerkt aan kennisdeling, kennisontwikkeling, gastvrijheid voor wilde (solitaire) bijen op fruitteeltbedrijven en aan omgevingscommunicatie. De proeftuin...

Overig

Houtig Kleinfruit Centrum.

Op Proeftuin Randwijk wordt momenteel een nieuw Houtig Kleinfruit Centrum (HKC) gerealiseerd op een oppervlakte van ongeveer een halve hectare. In het HKC zal aandacht worden besteed aan blauwe en rode bessen, frambozen en bramen. Bij de opzet van het HKC worden de partners van de proeftuin ondersteunt door Vlamings, door HortiNova en een aantal kleinfruittelers. Samen vormen zij een werkgroep die de opzet en ontwikkkeling van het HKC intensief zal begeleiden / ondersteunen. Vlamings en HortiNova stellen...

Overig

De bijenstal

Bijen en fruit zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Daarom hebben Proeftuin Randwijk en de Nederlandse Vereniging van Bijenhouders (NBV) de handen ineen geslagen en is op de proeftuin een demonstratie-bijenstal ingericht. Vanuit deze stal vliegen de bijen de boomgaarden van de proeftuin in. De bijenstal doet tevens dienst als bijeneducatiecentrum. Op 20 april 2018 zijn de eerste bijen op hun nieuwe adres geplaatst en op 15 mei 2018 is de bijenstal officieel geopend. Achtergrondinformatie: De...

Overig

Kennis op Maat Fruit 4.0

Precisiefruitteelt van onderzoek naar praktijk Algemene projectinformatie Dit Kennis op Maat-project is erop gericht de drempels voor toepassing van precisiefruitteelt te verlagen. In dit project brengen de consortiumpartners kennis en producten uit afgerond en lopend onderzoek rond precisiefruitteelt zo snel mogelijk naar de praktijk. Er wordt kennis en ervaring gedeeld met fruittelers, fruitteeltadviseurs, toeleveranciers en studenten De kennisthema’s die in dit project aan de orde komen, zijn: - sensing (bijvoorbeeld detectie met behulp van cameratechnologie) - precisiemaatregelen (bijvoorbeeld wortelsnijden of...

Overig

The Next Fruit 4.0

Algemene projectinformatie In The Next Fruit 4.0 wordt gewerkt aan verdieping en verbreding van technologische oplossingen voor de fruitteelt van morgen. Verbreding door de sensingtechnologie die voor appels ontwikkeld is te vertalen naar andere fruitgewassen. Verdieping door een volgende stap te zetten in precisiespuittechnologie, sensing en robotisering. De toepassingen die in dit project ontwikkeld worden dragen bij aan: (1) verduurzaming van teelt en keten, (2) opbrengstmaximalisatie en (3) aan kostenminimalisatie. De focus ligt daarbij op het...

Overig

Projecten Tech & Data

Het waarom en het doel Het produceren van fruit kan nu en in de toekomst niet meer zonder toepassing technologie en het gebruik van data. Op termijn zal de wijze waarop gewerkt wordt op teeltbedrijven radicaal veranderen naar flexibele, autonome en vraaggestuurde processen die naadloos aansluiten op processen verderop in de keten. Op Proeftuin Randwijk werken we daarom dagelijks aan nieuwe oplossingen die bijdragen aan automatisering en digitalisering in de fruitsector. Denk daarbij aan de ontwikkeling van beslissingsondersteunende datasystemen,  precisietechnologie voor het plaatsspecifiek...